De Polderij


Vlaardingsedijk 7 3143 LN Maassluis
010 311 22 84 Klik om te bellen

Over De Polderij

Veilig én inspirerend vergaderen? Dat doe je natuurlijk buiten! En bij slecht weer mag je gewoon naar binnen. Want wij heropenen onze staldeuren! op 1.5 meter hebben wij de ruimte voor kleinschalige vergaderingen en bijeenkomsten, tot maximaal 30 personen, binnen óf buiten.

Wij staan te trappelen om je weer welkom te heten!

Inspirerend vergaderen

Wij zorgen voor waarborging van de persoonlijke en gastvrije benadering die je van ons gewend bent, ons groene en duurzame karakter en natuurlijk onze lekkere en bijzondere Breinkost hapjes en -drankjes.

Vergaderruimtes 1.5 meter

Per ruimte hebben wij bekeken met hoeveel mensen je veilig kunt vergaderen op 1.5 meter afstand. Benieuwd met hoeveel collega’s je terecht kan in jouw favoriete vergaderruimte? Kijk even onder ‘vergaderruimtes’ op deze website.

Veilig vergaderen – wat kun je verwachten?

·       Maak je reservering met een vaste begin- en eindtijd, hiermee voorkomen wij ongewenste drukte.

·       Zoals altijd zorgen we voor een schone ruimte, bij binnenkomst én na de (lunch)break. Uitgerust met een poetslap en – natuurlijk – eco schoonmaakmiddelen maken wij na ieder toiletbezoek alles weer schoon voor jou en je collega’s.

·       In iedere ruimte vind je, zoals je van ons gewend bent, een doosje tissues. Om weg te gooien na een hoest- , nies- of emotionele bui.

·       Met oog op hygiëne serveren wij tijdelijk geen lunch- of dinerbuffet. In plaats hiervan kies je uit: luxe en lokaal belegde broodjes met seizoensgebonden soep, een uitgebreide streeklunch met soep, salade, hartige taart, brood en beleg, of een twee- of driegangen diner van onze chef. Wij serveren jouw keuze uit aan tafel, liefst lekker buiten en anders binnen op afstand van elkaar.

·       Schrik niet: onze keukenploeg werkt, in goede gezondheid, met handschoenen en mondkapjes.

·       Waar wij je normaalgesproken graag aanmoedigen met OV te komen, raden we je nu vooral aan om lekker te gaan fietsen, wandelen of gebruik te maken van onze gratis parkeergelegenheid.

·       Zorg dat je gezond bij ons binnenloopt. Dan zorgen wij dat je na een inspirerende dag nog een stukje gezonder (en slimmer) op huis aan kan!

__

Een thuisgevoel op een bijzondere plek in het groen. Op onze boerderij ontvangen wij je warm, persoonlijk en laagdrempelig. Je bezoekt De Polderij voor een doeltreffende training, vergadering, brainstorm, coachsessie of een onvergetelijk feest. 

Wij geloven dat de juiste omgeving uitnodigt tot een effectievere bijeenkomst. Daarom hebben wij onze 5 ruimtes ingericht voor specifieke doelen zoals: presenteren & trainen, brainstormen, reflecteren, beslissen en plannen, en coachen. Allemaal op basis van omgevingspsychologie. Overkoepelend heeft de natuur een positieve invloed op het succes van je bijeenkomst. Wij zorgen dus voor groene wanden, veel planten, natuurlijke vormen en een optimale beleving van al het groen in en om De Polderij. 

Breinkost

Voor de broodnodige energie serveren wij Breinkost: voeding voor je hersenen. In onze lokale en seizoensgebonden keuken gebruiken wij producten die bijdragen aan je hersenactiviteit. Zodat je jouw bijeenkomst optimaal beleeft.

Koffie, thee, vers fruit en fruitwater zijn altijd inbegrepen bij de ruimte.

Ondersteuning

Wij werken intensief samen met een groot netwerk aan professionals die helpen jouw bijeenkomst tot een succes te maken. Denk daarbij aan een (dag)voorzitter, notulist, facilitator, trainer, hei- of retraite coach, scrum of lean master, of aan een workshop of training op maat. 

Arrangementen

Je kunt bij ons al een ruimte huren vanaf 1 persoon en vanaf € 29,50 per dagdeel. Wij denken graag met je mee in een aanbod dat aansluit op jouw wensen en mogelijkheden.

Bereikbaarheid

Fiets: met de fiets zijn wij goed bereikbaar (fietsknooppuntnummer 400).

OV: de nieuwe Hoekse metrolijn tussen Rotterdam, Schiedam en Hoek van Holland brengt je op 10 minuten loopafstand van De Polderij.

Auto: De Polderij ligt op 5 autominuten afstand van de A20. Op de openbare parkeerplaats naast De Polderij kun je gratis parkeren.

Watertaxi: wil je eens iets anders? Watertaxi Rotterdam brengt je ook naar De Polderij! Bel of mail ons om te informeren naar de mogelijkheden.

Kijk voor meer informatie op https://depolderij.nl/, of loop een keertje binnen – vinden we leuk!

(EN)

Safe and inspiring meetings? Go outside! And in case of bad weather, you can just enter our farm. Because we reopen our barn doors! We are open for small-scale meetings and gatherings, up to a maximum of 30 people, indoors or outdoors.

We are eager to welcome you again!

Inspiring meetings

We ensure the personal and hospitable approach you are used to, our green and sustainable character and of course our tasty Brainfood snacks and drinks.

Meeting rooms 1.5 meters

For each room we calculated with how many you can safely meet considering 1.5 meters distance. Find out how many colleagues you can meet in your favorite meeting room (see ‘meeting rooms’ at this website).

Safe meetings - what can you expect?

•       We welcome you hospitable with an enthusiastic nod when you enter, we apply our hygiene measures and we ask you to do the same.

•       Make your reservation with a fixed start and end time, so we can prevent crowding.

•       As always, we ensure a clean space, at arrival and after your (lunch) break. Equipped with a cleaning cloth and - of course - eco cleaning products, we clean everything for you and your colleagues after every toilet visit.

•       As usual, you find a box of tissues in every room. To throw away after a cough, sneeze or emotional mood.

•       For hygiene reasons, we temporarily do not serve a lunch or dinner buffet. Instead, you can choose from: luxurious and locally filled sandwiches with seasonal soup, an extensive regional lunch with soup, salad, quiche, bread and spreads, or a two or three-course dinner from our chef. We serve your choice at your table, preferably outside and otherwise indoors at 1.5 meters distance from each other.

•       Do not freak out: our kitchen crew works, in good health, with gloves and mouth caps.

•       Where we normally like to encourage you to come by public transport, we now recommend you to go cycling, walking or use our free parking facilities.

•       Make sure you walk in healthy. We ensure that you go home even healthier (and smarter) after an inspiring day!

__

De Polderij is there for everyone who is looking for a green and personal location for an effective meeting. We believe that the right environment invites you to meet, brainstorm and train more effectively. That is why we designed our spaces considering scientific research. We have arranged 6 rooms for specific purposes such as: presenting & training, brainstorming, reflecting, decision making and planning. Overall, nature has a positive influence on the success of your meeting. Therefore we provide green walls, plants, natural forms and great views of all the green areas around De Polderij.

Brainfood

For the purpose of your energy levels, we serve Brainfood: nutrition for your brain. In our local and seasonal kitchen we use products that contribute to your brain activity. Resulting in tasty culinary interruptions that also keep your brain in optimal condition.

Coffee, tea, fruit and fruit water are always included.

Support

We work with a large network of professionals who can help making your meeting a success. Think of a (day) chairman, note taker, facilitator, trainer, (retreat) coach, scrum or lean master, or a customized workshop or training.

Accessibility

- Car: De Polderij is 5 minutes away from highway A20. You can park your car for free on the public parking lot next to De Polderij.

- OV: the new subway between Rotterdam, Schiedam and Hoek van Holland will bring you within 10 minutes walking distance from De Polderij.

- Water taxi: do you want something different? Water taxi Rotterdam also brings you to De Polderij! 

Look for more information on https://depolderij.nl/, or pass by sometime – you are welcome!

Foto's

Vergaderen in het groen

De Polderij in het kort

Congreslocatie

Tot 100 personen
Tot 12 personen
Tot 30 personen

Diensten

Deelnemerregistratie
Locatiebemiddeling
Organiseren van (hotel)accommodatie
Organiseren van excursies
Organiseren van feestavonden
Organiseren van vergaderingen
Organiseren van vervoer
Public Relations
Trainingen

Artikelen

Het nieuwe poldermodel

Polderen staat volgens oud-Hollands model voor compromissen sluiten en samenwerken. Vaak politiek getint. Polderen gebeurt echter iedere dag en overal. Niet perse in de polder, hoewel dit wel voordelen...

Doeltreffend bijeenkomen in het groen

Je bent al de hele ochtend bezig met een belangrijk vraagstuk en je loopt vast. Om je hoofd leeg te maken besluit je een wandeling te maken. Als je het park inloopt weet je vrijwel direct wat je te doen...

Onze locatie

De Polderij


Vlaardingsedijk 7 3143 LN Maassluis
010 311 22 84 Klik om te bellen