Doeltreffend bijeenkomen in het groen

Je bent al de hele ochtend bezig met een belangrijk vraagstuk en je loopt vast. Om je hoofd leeg te maken besluit je een wandeling te maken. Als je het park inloopt weet je vrijwel direct wat je te doen staat. Het vraagstuk lijkt buiten een stuk minder ingewikkeld en de oplossing ligt je ineens voor handen.

Wetenschappelijke studies wijzen uit dat de natuur wonderlijke effecten heeft op onze prestaties. Zo blijkt dat patiënten in ziekenhuizen minder stress, pijn en zorgen ervaren wanneer er in hun kamer natuurlijke elementen aanwezig zijn of wanneer zij uitzicht hebben op natuur. Medewerkers van dezelfde ziekenhuizen ervaren minder stress en een beter concentratievermogen. Waardoor de werksfeer prettiger is en er minder fouten worden gemaakt (Van den Berg & Winsum-Westra, 2006). Ook is gevonden dat kinderen op zogenaamde groene schoolpleinen socialer gedrag vertonen en een betere stemming hebben (De Vries e.a., 2013).

Wetenschappelijk is onderbouwd dat werken in het groen zorgt voor minder stress, meer creativiteit en een betere samenwerking. Ga dus lekker buiten een stuk fietsen als je een lastige knoop wilt doorhakken, vraag je collega om gezelschap tijdens een wandeling door het park als jullie nog iets te bespreken hebben of zoek een fijn plekje in de natuur op om geiïnspireerd te brainstormen. Kies dan ook voor een groene locatie om met je team te evalueren en doelen te stellen voor het nieuwe jaar, voor jullie heisessie of retraite, of voor een wervelenden teamsessie. Je komt doeltreffender bijeen in het groen!

Op December 15, 2017